بخش داخلی

بخش داخلی بیمارستان فوق تخصصی آریا

 

 تعداد اتاق:

سه اتاق خصوصی

چهار اتاق دو تخته

 

پرسنل بخش شامل:

سرپرستار، پرستار،کمک بهیار، منشی، خدمات

 

امکانات پزشکی:

ترالی کد،پالس اکسیمتری،دستگاه الکتروشوک،دستگاهECG،نبولایزر،دستگاه ساکشن

 

چه نوع بیمارانی از نظر تخصصی بستری می شوند:

·         داخلی و خون

·         غدد(ترشحه داخلی)

·         گوارش(جهت گاستروسکوپی، کولونوسکوپی ، پولیپکتومی و  ERCP)

·         ریوی

 

انواع اعمال جراحی:

·         ERCP

·         گذاشتن چست تیوپ

·         پیک گذاری

·         اعمال جراحی پولیپ و کولون

 

انواع آموزش ها در بخش:

·         آموزش درمورد تزریق انسولین

·         آموزشهای قبل ازتزریق خون و عوارض حین تزریق خون

·         آموزشهای نگهداری از پیگ

·         نحوه ی استفاده از اسپری در بیماران ریوی

 

راهنمایی های قبل از بستری شدن:

·         معرفی اتاق و طبقه ساختمان و تلفن های ضروری

·         معرفی پرسنل

·         آشنایی دادن به بیمار و همراه جهت کارکرد تخت،  Bed side(محافظ تخت)، زنگ اخبار ،  دستبند شناسایی

·         مراحل رسیدگی به شکایات بیمار

 

شماره تماس بخش:

88984526  ، داخلی 230

 

 رئیس بخش:

جناب آقای دکتر شجاعی

 

سرپرستاربخش:

سرکار خانم نصراله پور

 

 ساعت ملاقات:

ساعت ملاقات بیماران همه روز از ساعت 14 الی 16 می باشد