بخش زنان و زایمان

بخش زنان و زایمان بیمارستان فوق تخصصی آریا

 

 

 

پرسنل بخش شامل:

سرپرستار، ماما ،کمک بهیار،منشی، خدمات

 

امکانات و تجهیزات:

·         دستگاه الکتروشوک

·         ترالی کد احیاء

·         دستگاه افتالموسکوپ

·         دستگاه گلوکومتر

·         دستگاه اتوسکوپ

·         دستگاه EKG

·         دستگاه ساکشن پرتابل

 

چه نوع بیمارانی از نظر تخصصی بستری می شوند:

·         دیابت بارداری

·         تهوع بارداری

·         فشارخون بارداری

·         عفونتهای ادراری

·         جراحی های زنان

 

انواع اعمال جراحی:

·         سزارین

·         رکتوسل و سیستوسل

·         کورتاژ تشخیصی

·         میومکتومی

·         هیسترکتومی

·         کیست تخمدان و انواع سرطانهای زنانه

·         لاپاراتومی

·         فیبرومکتومی

·         لبیوپلاستی

·         ترمیم اسکار زخم C/S

 

انواع آموزش ها در بخش:

در این بخش آموزشهایی در خصوص روند سیر بیماری فرد و آموزشهایی که در ابتدای بستری و حین بستری و حین ترخیص به بیمار داده می شود.

 

راهنمایی های قبل از بستری شدن:

·         معرفی اتاق و طبقه ساختمان و تلفن های ضروری

·         توضیح روند سیر درمان و مراقبتهای پرستاری

·         معرفی پرسنل

·         آشنایی دادن به بیمار و همراه جهت کارکرد تخت،  Bed side(محافظ تخت)، زنگ اخبار ،  دستبند شناسایی

·         مراحل رسیدگی به شکایات بیمار

 

شماره داخلی بخش:

340 – 341

 

رئیس بخش:

جناب آقای دکتر حسن خطیبی

 

مسئول و سرپرستار:

سرکار خانم ابراهیمیان

 

 ساعات ملاقات:

ساعت ملاقات بیماران همه روز از ساعت 14 الی 16 می باشد