» پزشکان » متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

دکتر ژیان آقامجیدی

آقای دکتر ژیان آقامجیدی

تخصص:جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

آدرس مطب: بیمارستان آریا

شماره تماس: 88967181