» اخبار » تسلیت
تسلیت

جناب آقای دکتر اصغر ظریفیان نظرلو

عضو محترم هیأت مدیره بیمارستان آریا

با اندوه فراوان درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان شکیبایی مسئلت می نماییم.

از طرف هیأت مدیره و پرسنل بیمارستان آریا