» اخبار » برگزاری کلاس اصناف

برگزاری دوره اصناف

guilds1

دوره اصناف در تاریخ 26/2/97 تا 2/3/97 ویژه خدمات در سالن کنفرانس توسط آموزشگاه بهداشت عمومی اصناف کارگر برگزار شد.